måndag 7 maj 2012

Räkna med arvsskattI Sverige är arvsskatten avskaffad, men den finns kvar i många av svenskarnas pensionärsparadis.

Spanien  har arvsskatten kvar, i alla fall delvis. Den svenska arvsrätten gäller, alltså vem som ärver vem. Men arvsskatten bestäms av lagarna i respektive land.

I Spanien måste man exempelvis alltid betala arvsskatten innan man kan lyfta arvet. Ett sätt att reducera den spanska arvsskatten är att låna till husköpet, även om man inte behöver. Tillgångarna placerar du istället på ett konto i en Luxemburgbaserad bank. Eftersom huset är belånat sjunker dess värde när arvsskatten ska beräknas och du har pengar tillgängliga till arvsskatten. Ett annat sätt är som vi tidigare förslagit är att ha allt ägande i sitt Holdingbolag .

Välkomna med frågor post@grancanaria.st

När hälsan sviktarIngen flyttar väl utomlands för att vara sjuk, men den bistra sanningen är ju att krämporna ändå kommer förr eller senare. Vad händer då?

Om man flyttar till ett annat EU-land har man rätt till offentlig sjukvård på samma villkor som landets egna medborgare, förutsatt att man har ålderspension från svensk Försäkringskassa. Vården
är för det mesta lika bra som i Sverige, om inte bättre. Inte minst är tillgängligheten bättre,  det finns  god tillgång till skandinaviska läkare, tandläkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som startat eget i värmen.

Skulle du som skatteutskriven bli sjuk under ett besök i Sverige kan du bara få akutvård. All annan vård här hemma kräver att du har en sjukvårdsförsäkring, annars kan det bli riktigt dyrt.

Välkomna med frågor post@grancanaria.st

Köpa bostadNästa steg blir att köpa bostad i det nya landet.

Finansiering : Att få lån i Spanien i dag är mycket svårt. Ett sätt att kringgå detta är att ta lånet i en Luxemburgbaserad bank. Som säkerhet får du ställa ditt sparkapital i samma bank. Tack vare euron tar man ingen valutarisk genom med att låna i Luxemburg och spendera i Spanien.

Innan man köper bör man också ta reda på vilka skatte- och andra regler som gäller vid en inköp/ försäljning. I Spanien blir det exempelvis ingen kapitalvinstskatt på fastigheter om säljaren är över 65 år och har bott mer än tre år i huset men normalt är det 20% vinstskatt. Skatt vi köp är på Grancanaria 6,5 % på äldre hus och 5 % på nybyggt. men man får räkna med att den totala kostnaden blir ca 10 % på köpsumman ( Notari, registrering ) Man har diskuterat att höja skatterna , därför kan det vara bra att passa på köpa nu.


Välkomna med frågor post@grancanaria.st

Bli skatteutskriven från Sverige


För att bli skatteutskriven från Sverige. Då måste du visa att du och din make har en väsentligaste anknytning till det nya landet. Det betyder att ni måste göra er av med bostaden här i Sverige. Man får inte ha någon permanentbostad kvar, men det går för det mesta bra att behålla en vanlig sommarstuga.

Man måste göra sig av med allt kapital ägande i Sverige t.ex. Aktier man måste betala skatt på utdelning och vinster i 10 år efter utflyttning från Sverige .

Detta kan ju vara ett stort problem för många då man kanske tänkt sig ett utflytt till solen medan man är ny pensionär men att man kanske vill återflytta när orken tryter

Vi rekommenderar då att man bildar ett Holdingbolag på t.ex Malta som tar över ägandet .
Man kan också använda bolaget för ägande av det nya bostaden, det finns flera skatte mässiga fördelar  till detta. Detta kanske låter som om man måste ha massor av pengar för att tjäna på detta, men det är helt fel, att bilda ett sådant bolag kostar mindre en 10.000 kr och underhållet per år mindre än 5000 kr.
Men man kan slippa betala flera hundratusen i skatter.


Välkomna med frågor post@grancanaria.stNoga med alla juridiska detaljer


.En sådan är att undersöka vad som händer om en av er skulle dö medan ni är utflyttade. Den svenska arvsrätten, alltså vem som får ärva vem, gäller bara för egendom som finns i Sverige, medan den eventuella arvsskatten bestäms av lagarna i respektive land. Var därför uppmärksam på hur arvslagstiftningen ser ut i Spanien. Det kan också hända att arvsskatten i det nya landet även påverkar egendom i Sverige.
Det bästa är att ta hjälp av en jurist eller annan specialist som behärskar arvslagar för att slippa obehagliga överraskningar i en sårbar situation.

Välkomna med frågor post@grancanaria.st

Dubbla skatteanspråk


När det gäller skatten finns det två begrepp som är centrala – SINK-skatt och dubbelbeskattningsavtal. Så här ser huvudregeln ut:
När du flyttar utomlands och tar med dig dina svenska pensioner har Sverige rätt att ta ut en särskild inkomstskatt (SINK) på 25 procent. Men Spanien har också skatteanspråk på dig. Därför har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med olika länder i detta fallet alltså Spanien.

• Statlig pension (allmän pension och ATP) SINK-skattas först i Sverige om du bor i Spanien

• Privat pensionsförsäkring belastas med SINK-skatt om man är bosatt i Spanien 

Vill man slippa  den 25% inkomst skatten bör man 5 år innan uttagen pension mantalsskriva sig i Spanien men tänk då på att man då skriver bort sig från svensk sjukvård och att inkomst skatt och sociala avgifter betalas till Spanien. Man bör ha privata sjukförsäkringar om man vill vistats i Sverige längre än 45 dagar.


Välkomna med frågor post@grancanaria.st

Flytta till solen i Spanien

Visst kan det kännas lockande att flytta till soligare breddgrader när mörkret och kylan är som värst i Sverige och komma tillbaka med flyttfåglarna när vårsolen återkommer. För många är detta tyvärr bara en dröm medan det för andra faktiskt går att förverkliga. Som pensionär har man alla möjligheter att få njuta av sol och värme året runt. Skattemässigt kan det vara fördelaktigt att flytta även om pensionen inte är så hög. Det finns dock ett aber - man måste verkligen flytta från Sverige och skriva sig i Spanien. Det finns grovt sett två alternativ. I det första är man fortfarande skattskriven i Sverige, betalar skatt här och har dubbelt boende. Inga stora förändringar alltså. Men den som måste hålla sig till en normal pension gör klokare i att flytta helt och hållet. Då blir man skatteutskriven ur Sverige och betalar skatt i Spanien istället. I det fallet kan man dock bara ha ett boende eller rättare sagt man kan bara äga ett boende och det är i Spanien. Innan man fattar sitt beslut finns det ett antal frågor man måste få svar på (se faktarutan nedan). Det gäller självklart allt som har med ekonomin att göra men också vad man ska tänka på när man skaffar sitt boende, vad händer om någon blir sjuk och om det värsta skulle hända - om en person avlider mm. Om du nu går i tankar att flytta och känner att du inte behärskar spanska och/eller har de kontakter du behöver för att få svar på dina frågor kan du kontakta oss Post@grancanaria.st. Vi har alla kontakter du behöver för en lyckad flytt, jurister,skattexperter,bolagsbildare, fastighetsmäklare,banker och mycket mer.

 Värt att veta
 Dubbla skatteanspråk
 Noga med alla juridiska detaljer
 Bli skatteutskriven från Sverige
 Köpa bostad
 När hälsan sviktar
 Räkna med arvsskatt